Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

purblanca
5929 527e
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
purblanca
Otóż problem z ludźmi polega na tym, iż bez względu na to, jak bardzo im się wydaje, że znają innych, naprawdę nie wiedzą o nich nic, ponieważ nie mają pojęcia, co ci inni o nich sądzą.
— Jonathan Carroll – Na pastwę aniołów
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
purblanca
1667 1915
Reposted frombjureczko bjureczko viaaskman askman
purblanca
1934 19fc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaskman askman
purblanca
purblanca
6197 bd2c 500
Great-granny, have you got a lollipop?
purblanca
mnie w życiu już nic dobrego nie spotka.
— a czy kiedyś spotkało? /21:53
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
purblanca
purblanca
6758 75ae
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaHouse House
purblanca
Rok temu byłem zakochany. Teraz juz wychodzę do kolegów.
Rok temu byłem zakochany. Teraz juz wychodzę do kolegów.
Rok temu byłem zakochany. Teraz juz wychodzę do kolegów.
Rok temu byłem zakochany. Teraz juz wychodzę do kolegów.
Rok temu byłem zakochany. Teraz juz wychodzę do kolegów.
Rok temu byłem zakochany. Teraz juz wychodzę do kolegów.
Rok temu byłem zakochany. Teraz juz wychodzę do kolegów.


kurewsko boli.

May 21 2015

purblanca
purblanca
purblanca
Przyjdzie  taki czas że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży
purblanca
Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
purblanca
purblanca
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej (10.05.1964 r.)
Reposted fromMezame Mezame vialadydreamer ladydreamer
4511 727a 500
Reposted fromimmortal-a immortal-a vialadydreamer ladydreamer
purblanca
3173 4ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadydreamer ladydreamer

May 12 2015

purblanca
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea vialadydreamer ladydreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl